logcent2

welkombw

wiebenikbw

Massagetherapiebw

Voor wie?

Massagesbw

Praktijk informatie

Als cliënt van mijn praktijk ontvangt u een praktijkovereenkomst bij het eerste consult aangeboden ter ondertekening. In deze overeenkomst staan de belangrijkste voorwaarden gerelateerd aan de behandeling en de praktijkvoering van In Balance Body & Mind Massage. Indien gewenst kan ik u deze mailen alvorens wij de eerste afspraak hebben. Na afloop van de intake (eerste consult), wordt u gevraagd de praktijkovereenkomst te tekenen voor akkoord.

In aanvulling hierop wordt u een toestemmingsformulier aangeboden in het kader van AVG (algemene verordening gegevensbscherming). Het doel van deze wet is om alle persoonsgegevens te beschermen en te waarborgen dat deze alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

In relatie tot het bewaken van uw privacy, ontvangt u van mij een privacyverklaring.